ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Προεγγραφές θα γίνονται στα γραφεία της Focus on Health με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στο σχετικό λογαριασμό) μέχρι την ημερομηνία λήξης των προεγγραφών (08 Νοεμβρίου 2019). Οι προεγγραφές που δεν έχουν εξοφληθεί μέχρι την προαναφερόμενη ημερομηνία, θεωρούνται άκυρες. Η σχετική απόδειξη πληρωμής θα αποσταλεί εντός 7 ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης.


Εγγραφές

Εγγραφές με αντίστοιχη εξόφλησή τους (κατάθεση στο σχετικό λογαριασμό) μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2019.


On
Site Εγγραφές
Από τις 28 Νοεμβρίου 2018 έως 30 Νοεμβρίου 2019, εγγραφές θα γίνονται μόνο on site στη γραμματεία του Συνεδρίου.


Ακυρώσεις/Αντικαταστάσεις
Θα γίνονται δεκτές χωρίς χρέωση μέχρι την ημερομηνία λήξης των προεγγραφών (08 Νοεμβρίου 2019). Μετά την προαναφερόμενη ημερομηνία, αντικαταστάσεις ή αλλαγές ονομάτων θα θεωρούνται νέες εγγραφές και θα χρεώνονται με το κόστος συμμετοχής που ισχύει τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
Η καταβολή του δικαιώματος συμμετοχής μπορεί να γίνει με κατάθεση στον ειδικό λογαριασμό για το 31o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS στην:

ΑLPHA BANK
Υποκατάστημα: ΚΟΛΩΝΑΚΙ (115)
Δικαιούχος: FOCUS ON HEALTH Ε.Π.Ε.
Αρ. Λογαριασμού: 111-00-2002-001406
IBAN: GR43 0140 1110 1110 0200 2001 406 

Σε περίπτωση κατάθεσης στον προαναφερόμενο λογαριασμό, παρακαλούμε να αποστείλετε φωτοαντίγραφο αυτής, μέσω fax στο 210 7223220, σημειώνοντας απαραίτητα την αιτιολογία κατάθεσης «Εγγραφή στο 31o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS» και το ονοματεπώνυμό σας.  

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 

Ιδιότητα Προεγγραφή Εγγραφή
Ιατροί – Οδοντίατροι – Φαρμακοποιοί 80 € 100 €
Ειδικευόμενοι ιατροί 60 € 80 €
Νοσηλευτές κ.λπ. επαγγελματίες υγείας 60 € 80 €
Προπτυχιακοί φοιτητές ΕΥ* 0€ 0 €
Προπτυχιακοί φοιτητές ΕΥ με παραλαβή υλικού* 15 € 15 €

 

* Οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση της ιδιότητάς τους (πάσο ή βεβαίωση από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούν αντιστοίχως)  Εναλλακτικά οι φοιτητές και οι σπουδαστές μπορούν να παρακολουθήσουν δωρεάν τις εργασίες του Συνεδρίου και να παραλάβουν μόνον Συνοπτικό Πρόγραμμα και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.