ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Focus On Health Ltd.

Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα

(+30) 210-7223046

(+30) 214-6871980
(+30) 210-7223220

info@focusonhealth.gr 

www.focusonhealth.gr

ΧΑΡΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ελληνική Eταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS

P.O. Box 140 85, Gr-11521
(+30) 210-6983945
(+30) 210-6983945
eemaa@aids.org.gr
http://www.aids.org.gr/ 
facebook 

FacebookTweetP