ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Μ.Κ. Λαζανάς

Αντιπρόεδρος: Χ. Γώγος

Γεν. Γραμματέας: A. Παπαδόπουλος

Ειδ. Γραμματέας: Β. Σακκά

Ταμίας: Μ. Γκίκα

Μέλη: Γ. Αδάμης, Π. Κολλάρας, Δ. Παρασκευά, Β. Σπούλου

 

 

 

 

 

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 31OY ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ AIDS

Πρόεδρος: Μ. Γκίκα

Αντιπρόεδρος: Β. Σακκά

Μέλη:

Α. Αργύρης

Δ. Καββαθά

Γ. Καπουτζίδης

Φ. Λιάτσου

Ε. Λόκανα

Χ. Ντάφλος

Μ. Παπαδοπούλου

Β. Παπασταμόπουλος

Θ. Πέππας

Γ. Σακκάς

Ε. Χαλκιώτης

Σ. Χάνος

Μ. Χίνη