Μήνυμα του προέδρου της Ε.Ε.Μ.Α.Α. και της προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι,

Το Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS (Ε.Ε.Μ.Α.Α.) και η Οργανωτική Επιτροπή έχουν την τιμή να σας προσκαλέσουν στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS που θα διεξαχθεί στην Αθήνα από 28 Νοεμβρίου έως 30 Νοεμβρίου 2019.

Στο φετινό συνέδριο τόσο η Οργανωτική όσο και η Επιστημονική Επιτροπή έχουν κατα­βάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την κατάρτιση ενός προγράμματος που θα καλύπτει τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα στον τομέα της πρόληψης, της διάγνωσης και της αντιμετώπισης της HIV λοίμωξης. Στόχο αποτελεί η ενεργητική παρουσία των συμμε­τεχόντων, ώστε να γίνουν κοινωνοί έγκυρων και επικαιροποιημένων γνώσεων, σε μια προσπάθεια για την άρση των προκαταλήψεων και την καταπολέμηση του στίγματος.

Απευθυνόμαστε σε όλους τους επαγγελματίες υγείας, φορείς και οργανώσεις που ασχολούνται με την HIV λοίμωξη, τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και την προστασία ευάλωτων ομάδων και μετακινούμενων πληθυσμών, ανθρώπους του πνεύματος και των τεχνών, πολίτες με υπευθυνότητα και ευαισθησία, και τους καλούμε να ενώσουν τα χέρια απέναντι στην ασθένεια, και να δώσουν δυναμικό παρόν στο 31ο Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, ένα συνέδριο που κυριαρχείται από το μήνυμα: «Ευ ζην με ή χωρίς τον HIV».

Οι πρόοδοι στο πεδίο της HIV Λοίμωξης/AIDS είναι συνεχείς και εντυπωσιακές και ο στόχος του «90-90-90» φαίνεται είναι εφικτός στο κοντινό μέλλον. Δίνεται πλέον ιδιαί­τερη σημασία και προσπάθεια στην επίτευξη του νέου στόχου, για το τέταρτο «90» της διασφάλισης της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που ζουν με τον ιό.

 

Η Πρόεδρος της Ο.Ε. του Συνεδρίου                       Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ε.Ε.Μ.Α.Α.  

Μαρία Γκίκα                                                                      Μάριος Κ. Λαζανάς