ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Focus On Health Ltd.
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
T; (+30) 210-7223046
T: (+30) 214-6871980
F: (+30) 210-7223220
email: info@focusonhealth.gr 
www.focusonhealth.gr

ΧΑΡΤΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Ελληνική Eταιρεία Μελέτης και Αντιμετώπισης του AIDS
P.O. Box 140 85, Gr-11521
(+30) 210-6983945
(+30) 210-6983945
eemaa@aids.org.gr
http://www.aids.org.gr/ 
facebook 

FacebookTweetP